Attester Priser
Kørekortsattest kr. 500,00
Sygemelding kr. 500,00
Mulighedserklæring reduceret kr. 600,00
Mulighedserklæring kompliceret kr. 800,00
Varighedserklæring kr. 600,00
DSB Helbredsattest kr. 1062,50

Udover ovennævnte findes der et større antal attester og erklæringer.

Nærmere oplysninger om disse fås hos lægerne eller sekretærerne.

Sygemelding betales af arbejdsgiver, såfremt der foreligger skriftlig accept fra arbejdsgiver med gyldig EAN nr. til elektronisk fakturering.

Hvis dette ikke foreligger, skal patient selv lægge ud for betaling og få refunderet hos Arbejdsgiver.